Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2015r. o godz. 11:00 Kancelaria Komornicza w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piramowicza 22 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp. Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1. Udział w prawie własności pojazdu Land Rover Discovery 4 w części 51/100, 1 [szt.]

51 000,00 **)

38 250,00

rok prod. 2010

 

 

 

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien zgodnie z treścią art. 867(1) kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: - 5.100,00 zł - przystępując do licytacji Udział w prawie własności pojazdu Land Rover Discovery 4,  Rękojmię można uiścić: na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Korporacyjne Opole 35 10203668 0000 5202 0276 6749 i stawić się na licytację z dowodem przelewu,

  • w kasie Kancelarii Komornika, gotówką - najpóźniej w dniu przetargu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza

Kancelaria Komornicza Kędzierzyn-Koźle 47-200 Kędzierzyn-Koźle Piramowicza 22 tel. 774874376; 774821340

Numer oferty: L/17/R/05/15
Region: opolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu