Opis

Komornik   Sądowy  przy   Sądzie   Rejonowym   w  Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza podaje do publicznej wiadomości,   że w dniu  08-08-2014r. o godz. 12:00 Kędzierzyn-Koźle ul. Głubczycka 10, Parking Fil-Car II (w pobliżu marketu Tesco) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: _______________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                                            Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

________________________________________________________________________________________

1.      SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN PASSAT ROK PRO D.

2002 KOLOR: CZARNY                                                                    1 [szt.]    10 000,00   7 500,00

*)                                                                                                                                     

_________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien zgodnie z treścią art. 867(1) kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 1000,00zł.

Rękojmię można uiścić:

* na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  Centrum Korporacyjne Opole 35 10203668 0000 5202 0276 6749 i stawić się na licytację z dowodem przelewu,

* w kasie Kancelarii Komornika, gotówką - najpóźniej w dniu przetargu.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Damian Kucza

Kancelaria Komornicza Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle Piramowicza 22

tel. 774874376; 774821340 

 

Numer oferty: L/6/R/07/14
Region: opolskie
Cena: 7.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu