Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-10-2013r. o godz. 11:00 kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z :

___________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                                               Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

 

____________________________________________________________________________________________

1.      sam.cięż.Renault Master 2.8 TDI  r prod 2000    1 [szt.]           16 900,00  **)                    12 675,00

__________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  1.690,00 zł.

 

 Rękojmię można uiścić:

* na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA  Centrum Korporacyjne Opole 35 10203668 0000 5202 0276 6749 i stawić się na licytację z dowodem przelewu,

* w kasie Kancelarii Komornika, gotówką - najpóźniej w dniu przetargu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu

Damian Kucza

Kancelaria Komornicza Kędzierzyn-Koźle

47-200 Kędzierzyn-Koźle Piramowicza 22

tel. 774874376; 774821340 

 

 

Numer oferty: L/16/R/10/13
Region: śląskie
Cena: 12.675,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu