Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  10-01-2014 r.

o godz. 12:00 

pod adresem: 95-040 Koluszki, ws. Świny 6

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 _____________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                                          Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

______________________________________________________________________________________________

1.      SCANIA  model 124, 2000r

                                                                                51/100 [szt.]             19 380,00  zł               14 535,00 zł

2.      SCANIA ELW 53YJ model 124L 420, 2002r

                                                                                51/100 [szt.]             28 050,00  zł               21 037,50 zł

3.      Naczepa KRONE SD ELW6X50, 2007r.

                                                                                 51/100 [szt.]              35 700,00 zł               26 775,00 zł

4.      Naczepa SCHMITZ, 2005 r.                                51/100 [szt.]             35 700,00  zł               26 775,00 zł

______________________________________________________________________________________________

 kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi 90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3 tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl 

 

Numer oferty: L/3/R/12/13
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu