Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Koninie Maciej Woźniak mający kancelarię w Koninie przy ul. PCK 25/1 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.09.2015roku o godz.l2:30 odbędzie się wKoninie przy  ul. Brzozowa  pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1. samochód ciężarowy IVECO DAILY 35S12 r. prod. 2005. Wartość szacunkowa 2.500,00 zł. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania.art. 867 1 kpc.Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Stosownie do art. 867 § 3 kpc jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak Kancelaria Komornicza 62-500 Konin, ul. PCK 25/1 . 63 2428837, fax: 63 2428837, www.komornikkonin.pl, email: kancelaria@komornikkonin.pl

Numer oferty: L/8/R/08/15
Region: wielkopolskie
Cena: 1.875,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu