Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.01.2015 roku o 10:00:00 w 31-623 Kraków os. Piastów 65 odbędzie się licytacja  ruchomości. 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

l.p.

opis ruchomości

wartość

ilość

cena wywołania

1.

Sony Xperia Z roczny

1.100,00 zł

1,00

 825,00 zł

2.

Sony Bravia 42 cale 

300,00 zł

1,00

 225,00 zł

3.

Zestaw kina domowego ONKIO TXNR5008

4.500,00 zł

1,00

 3.375,00 zł

4.

Kolumny ACR300

4.500,00 zł

1,00

 3.375,00 zł

 

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1 tel. (32) 7690825 7336225-27

Numer oferty: L/3/R/01/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne