Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol Kancelaria Komornicza w Jastrzębiu - Zdroju mający kancelarię w Jastrzębie - Zdrój przy ul. Armii Krajowej 25 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2014 r. o godz. 13:30 w 33-325 Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna  odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: Przyczepa ciężarowa "FLIEGL", nr rej. KNS 05R2, model DTS 300, rok prod. 1994.

Cena oszacowania  60.000,00 zł. Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 30 000,00 zł.

Ruchomość będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod w/w adresem. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania

tj. 6 000,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu - Zdroju Ewa Zgol ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel. 032 47-10-106 e-mail:jastrzebie.zdroj.zgol@komornik.pl

Numer oferty: L/16/R/05/14
Region: śląskie
Cena: 30.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu