Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj podaje do publicznej wiadomości, Ze w dniu 28-07-2015r. o godz. 10:00 w lokalu: Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj 05-120 Legionowo, ul. Kopernika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

l.p.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY OPEL INSIGNIA ROK PROD. 2009, kolor czarny, manulna na skrzynia biegów, diesel poj. 1956 cmi, przebieg ok .105 tys km.

1 [szt]

35 000,00 **

26 250,00

 *) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze  sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj Kancelaria Komornicza w Legionowie 05-120 Legionowo ul.Kopernika 19 lei. (0-22) 784-19-18, 706-22-30 c-mail: biuro@komorniklegionowo.com.plwww.komorniklegionowo.com.pl

Numer oferty: L/29/R/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 26.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu