Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Kamil Pietrasik podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-02-2014r. o godz. 12:00  w lokalu: 90-712 Łódź, ul. Próchnika 43 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

Aparat do krioterapii  

2 [szt.]

1 700,00 *) **) 

1 275,00

2

Lampa bakteriobójcza NBV3OP

2 [szt.]

1 750,00 *) **) 

1 312,50

3

Pompa infuzyjna jednosktrzykawkowa  

2 [szt.]

1 500,00 *) **) 

1 125,00

4

Inhalator m-90

1 [szt.]

1 040,00    **) 

780,00

5

Zestaw do fluoroterapii  

1 [szt.]

1 850,00    **) 

1 387,50

6

Aparat duotor plus  

1 [szt.]

1 550,00    **) 

1 162,50

7

Wózek do przewożenia chorego  

1 [szt.]

220,00    **) 

165,00

8

Ssak askir 30 ze zbiornikiem  

1 [szt.]

1 550,00    **) 

1 162,50

9

Aquavibron aparat do masażu  

1 [szt.]

1 800,00    **) 

1 350,00

10

Lampa solux statywowa  

1 [szt.]

590,00    **) 

442,50

11

Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego  

1 [szt.]

2 000,00    **) 

1 500,00

12

Rotor do ćwiczeń stawu barkowego  

1 [szt.]

1 800,00    **) 

1 350,00

13

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych  

2 [szt.]

1 480,00 *) **) 

1 110,00

14

Stół do pionizacji  

1 [szt.]

2 200,00    **) 

1 650,00

15

Stół rehabilitacyjny  

2 [szt.]

2 000,00 *) **) 

1 500,00

16

Stół rehabilitacyjny stacjonarny  

2 [szt.]

1 560,00 *) **) 

1 170,00

17

Schody do nauki chodzenia  

2 [szt.]

1 800,00 *) **) 

1 350,00

18

Tablice do ćwiczeń manualnych  

2 [szt.]

2 000,00 *) **) 

1 500,00

19

Tor do nauki chodzenia  

1 [szt.]

1 400,00    **) 

1 050,00

20

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń  

1 [szt.]

2 300,00    **) 

1 725,00

21

Osprzęt pełny do UGUL-a  

1 [szt.]

2 600,00    **) 

1 950,00

22

Wózek inwalidzki Milenium  

2 [szt.]

750,00 *) **) 

562,50

23

Leżanka magnetrinic  

1 [szt.]

750,00    **) 

562,50

24

Wyciąg kręgosłupa Masterac  

1 [szt.]

2 060,00    **) 

1 545,00

25

Rowerek Magnetyczny  

1 [szt.]

1 200,00    **) 

900,00

26

Rowerek rehabilitacyjny  

1 [szt.]

1 490,00    **) 

1 117,50

27

Duotor mini i sonda laserowa  

1 [szt.]

3 080,00    **) 

2 310,00

28

Aparat EKG Mulicard  

1 [szt.]

4 180,00    **) 

3 135,00

29

Aparat EKG  

1 [szt.]

3 900,00    **) 

2 925,00

30

Kardiomonitor  

5 [szt.]

3 700,00 *) **) 

2 775,00

31

Aparat USG Sonage  

1 [szt.]

5 800,00    **) 

4 350,00

32

Materac  

1 [szt.]

600,00    **) 

450,00

 

*) cena za sztukę

**) cena z VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy   (dawniej Rew.III)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Kamil Pietrasik

Kancelaria Komornicza  Gen. Dąbrowskiego Jarosława 17/21, 93-177 Łódź

tel. (42)256-87-84,(42)630-76-01/46  e-mail: kamilpietrasik@komornik.pl

www.komornik.lodzwidzew.pl

 

 

Numer oferty: L/9/R/01/14
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne