Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola Szczęsna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-10-2014r. o godz. 09:00 w lokalu: Mazury, gmina Bełchatów odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

  Lp.  Nazwa                                                                         Ilość           Wartość oszacowania     wywołania       

1.

Fotel ze skai  kolor czarny

1 [szt.]

50,00 **)

25,00

2.

Kanapa rozkładana z białej skaii

1 [szt.]

80,00 **)

40,00

3.

Telewizor 20" FUNAJ

1 [szt.]

50,00 **)

25,00

4.

Toaletka z dwoma szufladami

1 [szt.]

50,00 **)

25,00

5.

Lustro 77x77cm z ciemną ramą

1 [szt.]

30,00 **)

15,00

6.

Łóżko rozkładane małżeńskie

 

 

 

 

z materacem 190 cm x 210 cm

1 [szt.]

300,00 **)

150,00

7.

Szafki nocne, kolor ciemna wiśnia

      2 [szt.]

50,00*)**)

25,00

8.

Taboret, kolor ciemna wiśnia

1 [szt.]

30,00 **)

15,00

9.

Bosch pralka Clasixx 5

1 [szt.]

300,00 **)

150,00

10.

Szlifierka stołowa

1 [szt.]

100,00 **)

50,00

11.

Lustro 50cm x 120 cm

1 [szt.]

30,00 **)

15,00

12.

Stół z baltem, kolor wenge

1 [szt.]

200,00 **)

100,00

13.

Krzesła barowe

     4 [szt.]

30,00*)**)

15,00

14.

Kuchnia gazowa wraz z piekarnikiem ARISTON

1 [szt.]

300,00 **)

150,00

15.

Lodówka do zabudowy SIEMENS

1 [szt.]

500,00 **)

250,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Mariola SzczęsnaKancelaria Komornicza Józefa Piłsudskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 44 632-44-44 e-mail: belchatow.szczesna@komornik.plwww.komornik-belchatow.pl

Numer oferty: L/26/R/10/14
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne