Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.10.2014 roku o 11:00:00 w 28-411 Michałów Tur Górny  odbędzie się licytacja  ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

l.p.

opis ruchomości

wartość *

ilość

cena wywołania *

1.

URSUS C 4011 rok produkcji: 1967;    n  rok produkcji: 1967;        silnik:     nr VIN: 007460    rodzaj pojazdu: CIAGNIK ROLNICZY

6.000,00 zł

1,00

 4.500,00 zł

2.

ZIPP BT49QT-9 Rok produkcji: 2009

Rodzaj pojazdu: MOTOROWER

Ważność polisy OC: 2015-05-03

Status policji: Nie

1.000,00 zł

1,00

 750,00 zł

 

 

 

RAZEM:

 5.250,00 zł**

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1 tel. (32) 7690825 7336225-27 konto: ING Bank Śląski S. A. 63105013861000002225250857 www.komornik.slask.pl

Numer oferty: L/12/R/09/14
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu