Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2015r. o godz. 15:00 w lokalu: 84-123 Mrzezino, ul. Pucka odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się :                                                     

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

SAMOCHÓD OSOBOWY HYUNDAI ACCENT GPU 7P10, r.1996, VIN KMH VD21 LP VU194612, k. niebieski

1 [szt,]

1 000,00

750,00

2

PRZYCZEPA CIĘŻAROWA "LECITRAILER" 3E2VSN GPU FF92,r. 1997,VIN VVlLJP3EOSNC82552-uszk

1 [szt.]

5 000,00 **)

3 750,00

3

SAM. CIĘŻ. RENAULT LAGUNA GRANDTOUR GPU 91JH,r.2003, VIN VF1KGOB0528621205

1 [szt.]

5 900,00 **)

4 425,00

4

NACZEPA CIĘŻ. "BLUMHARDT" SAK40241703 GPU FF26,r.l991,VIN WBL22338WTM191731-uszk

1 [szt.]

2 500,00 **)

1 875,00

5

NACZEPA CIĘŻ. PNO GPU 83FE, r.1986, VIN 86091

1 [szt.]

7 000,00 **)

5 250,00

6

ZESTAW KOMPUTEROWY (monitor LG, mysz, j.c., klawiatura)

1 [szt.]

800,00

600,00

7

LODÓWKA "AMICA”

1 [szt.]

400,00

300,00

8

ZMYWARKA "WHIRPOOL"

1 [szt.]

400,00

300,00

9

PRALKA "AMICA"

1 [szt.]

400,00

300,00

10

SZAFA DREWNIANA - wys.l90cm,szer.ll0cm w. 80-90 lat, poniszczona, zamki uszk. brak wieszaka, pólek, ubytki politury, kwalifikuje się do gruntownej, renowacji

1 [szt.]

200,00

150,00

11

KREDENS DREWNIANY PRZESZKLONY - wys.l90cm szer. 110cm, w.80-90 lat, używana,poniszcz., zamki uszk., brak pólek, ubytki politury, kwalifikuje się do, gruntownej renowacji

1 [szt]

300,00

225,00

12

SPRĘŻARKA "AGRE-KOMPRESSOREN" AUSTRIA poj. 1000I,ciś. 1 OB,zasil. elektr.,r.l991, nr fab. 0715177, używana, uszk. jeden z tłoków, ślady korozji na zbiorniku i konstr.

1 [szt.]

1 000,00 **)

750,00

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^ kpc). Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy                                            

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza J.III Sobieskiego 241, 84-200 Wejherowo tel. 586721499 e-mail: wejherowo.nogalski@komomik.plwww.nogalski.komomik.pl

 

Numer oferty: L/11/R/12/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne
Środki transportu