Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2014r o godz. 10:45 w lokalu: Nowa Wieś, ul. Leśna  odbędzie się druga licytacja ruchomości  składających się : 

  1. Volkswagen   Caddy   1.9 SDI, r. prod. 2000 r  GST LG1,   cena szacunkowa – 5000,00 zł; cena wywołania 2500,00 zł. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50 % sumy oszacowania. 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nic wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty' egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Jakub Kraul ul. Pelplińska 18 A; Starogard Gdański; tel.: 58 7750283 mail: starogard.kraul@komornik.pl

Numer oferty: L/19/R/10/14
Region: pomorskie
Cena: 2.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu