Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 4/12 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 9:30, w kancelarii komornika w Nowym Sączu przy ul. Romanowskiego 4  odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości. 

  1. Samochód terenowy OPEL Frontera 2.2, r.pr.1998. Cena wywołania – 7.700,00 zł + 23 % VAT. 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można ogladać w dniu licytacji od godz. 9:00 na parkingu strzeżonym na ul. Bulwar Narwiku. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica 33-300 Nowy Sącz ul. Romanowskiego 4/12  tel.: 018 4407699 mail: nowy.sacz3@komornik.pl.

 

Numer oferty: L/5/R/08/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu