Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Zgorzelcu   Konrad   Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2013r. o godz. 10:00 w Olszanach, w gminie Strzegom odbędz  ie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ____________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                             Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

____________________________________________________________________________________________

1.      Telewizor LG 42"                                                     1 [szt.]                500,00                        375,00

                                                                                                                                                      

2.      Lodówka Deawoo Dwudrzwiowa                           1 [szt.]                   500,00                         375,00

3.      Samochód osobowy Volvo S60, rok. prod. 2001     1 [szt.]                 12 000,00                    9.000,00

_____________________________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa ul. Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec tel.: 075 7713615; tel. 728-967-861 mail: komornik1zgorzelec@wp.pl

  

Numer oferty: L/2/R/11/13
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne
Środki transportu