Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu  10-05-2013 r.

o godz. 10:00 

w lokalu:91-365 Łódź, ul.Brzoskwiniowa

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ____________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                        Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

____________________________________________________________________________

1  SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A4 ROK PROD. 2004 KO LOR:

NIEBIESKI                                                    1 [szt.]     22 000,00  zł       16 500,00 zł

     nr rej. EL820LT, VIN WAUZZZ8E84A194808

     kolor niebieski

2.   SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A2 ROK PROD. 2001 KO LOR:

CZARNY                                                       1 [szt.]     14 000,00  zł       10 500,00 zł

     nr rej. EL321LV, VIN WAUZZZ8ZZ1N047660

     kolor czarny

__________________________________________________________________________

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

omornik Sądowy   (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 16.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu