Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusza Kuźniak  wynika, iż: w dniu 13.09.2013r., o godz. 11.45, w lokalu: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 9, odbędzie się I LICYTACJA RUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

4

5

 

6

7

Samochód ciężarowy Mercedes Benz 208, rok prod. 1992, kolor pomarańczowy,

 

Samochód ciężarowy DAEWOO-FSO Lublin Motor 3322, rok prod. 1997, kolor czerwony,

 

Samochód ciężarowy VOLKSWAGEN LT, rok prod. 1995, kolor biały

 

Samochód osobowy HONDA ACCORD, rok prod. 1993, kolor niebieski,

 

 

wózek widłowy BOSS spalinowy, kolor żółty, ogumienie  pompowane

 

 Rusztowanie warszawskie - ramki

  Spawarka BESTER SPB315 – zakres I10-230A

1 szt.

 

 

 

1 szt.

 

 

 

1 szt.

 

 

1 szt.

  1 szt.

 

30 szt.

1 szt.

1 000,00**)

 

 

 

600,00**)

 

 

 

1 000,00**)

 

 

    5 000,00**)

      2 000,00**)

 

       50,00*)**)

1 000,00**)

1 000,00**)

 

 

 

600,00**)

 

 

 

1 000,00**)

 

 

   5 000,00**)

   2 000,00**)

 

1 500,00**)

1 000,00**)

Telefon kontaktowy do Komornika: (42) 211 37 89

pabianice.kuzniak@komornik.pl; www.komornik-pabianice.pl

 Adres Kancelarii Komorniczej: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 3

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania i wynosi odpowiednio za 1 sztukę:

 

1)           750,00 zł,

2)           450,00 zł,

3)           750,00 zł,

4)           3 750,00 zł,

5)           1 500,00 zł,

6)           37,50 zł,

7)           750,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego

przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach

Mariusza Kuźniak

Kancelaria Komornicza w Pabianicach

ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice

tel. (42) 211 37 89

e-mail: pabianice.kuzniak@komornik.pl

strona internetowa: www.komornik-pabianice.pl

Numer oferty:
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne
Maszyny i urządzenia
Środki transportu