Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  03-07-2013r. o godz. 10:30  w lokalu: 60-001 Poznań, ul. Wykopy

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 ________________________________________________________________________________________________

Lp.   Nazwa ruchomości                                                       Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________________

1.     Ładowarka Smobieżna Ł-34 Stalowa Wola rok prod.:

1989, ładowność : 5t                                                       1 [szt.]       55 000,00  **)               41 250,00

2.     Samochód Ciężarowy FSC-LUBLIN rok prod.: 2000,

sprawny technicznie                                                        1 [szt.]       10 000,00  **)                7 500,00

_________________________________________________________________________________________________

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

  

 

KS przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Paweł Śliwiński

Kancelaria Komornicza w Swarzędzu

62-020 Swarzędz Wrzesińska 9a

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/73751

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 48.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia
Środki transportu