Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Michał Zbigniew Durański podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 MAJA 2013 r. o godz. 10:00 w Zgierzu przy ul. Aleksandrowska odbędzie się w trybie ustalontm w art. 867 kpc pierwsza licytacjaruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

  1. Hafciarka komputerowa :TAJIMA” model TMFPS MFD 1057 1-1A 1 szt., wartość szacunkowa 50.000,00 zł., cena wywołania 37.500,00 zł. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. 

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

 

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu
Michał Zbigniew Durański

Kancelaria Komornicza 95-100 Zgierz, ul. Ks. J. Popiełuszki 3 A

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 37.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia