Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-05-2014 r. o godz. 12:30 pod adresem 84-240 Reda, ul. Gniewowska 54 odbędzie się w trybie ustalonym wart. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości:

Samochód osobowy BMW 323 I rok prod. 1997 - wartość szacunkowa - 7000,00 zł; cena wywołania - 5 250,00 zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 11.30 do godziny 12.30 w miejscu oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.


                         

                         

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym  Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong

Kancełaria Komornicza w Gdańsku 80-232 Gdańsk ul. Matejki 6/100

tel. 58 506-54-00 fax 58 340-45-54 e-mail: gdansk.pstrong@komornik.plwww.komomikgdanskpolnoc.pl

 

Numer oferty: L/30/R/03/14
Region: pomorskie
Cena: 5.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu