Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz. Twaróg mający kancelarię w Wodzisławiu Śląskim przy ul. św. Jana 16 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 03-04-2015 roku o godz. 11:30 odbędzie się w miejscowości: Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Sobieskiego  pierwsza licytacja ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

- mieszarka piekarnicza, r. prod. 2010. Wartość szacunkowa - 25 000,00 zł. Cena wywoławcza - 18 750,00 zł.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytac ji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, którą należ) wpłacie do momentu rozpoczęcia licytacji. Wpłaty można dokonać w kancelarii komornika, która jest czynna w: pon. od 8.00 do 17.00, wt. - czw. od 8.00 do 16.00. i pi. od 8.00 do 15.00 lub na rachunek urzędowy komornika w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim nr 95 8468 0000 0010 0038 6999 000! (zaksięgowana najpóźniej do godz. 15:00 dnia poprzedzającego termin licytacji). Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Łukasz. Twaróg UL. ŚW.JANA16 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel.  (0-32) 440 88 81    kom.  508 008 289     fax:  (0-32) 440 88 83 e-mail: wodzislaw.komornik@gmail.com

 

Numer oferty: L/1/R/04/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia