Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu l4-l0-20l5r. o godz. 09:00 pod adresem: 60-185 Skórzewo, ul. Wakacyjna  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości w postaci:

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

1

TV Samsung; SW:Z8FV3S4BC00204E model code: VE55-D7000LSXXH + pilot

1 [szt.]

1 000,00 4)

750,00

2

XBOC 360 + kinect + 2 pady - kolor czarny

1 [szt.]

600,00 4)

450,00

3

Stół biały + 6 krzeseł

1 [szt.]

600,00 *0

450,00

4

Zestaw wypoczynkowy, kolor biały

1 fotel + kanapa 3-osobowa

1 [szt.]

300,00 4)

225,00

5

Lodówka GORENJE NS1112Y, kolor biały

1 [szt.]

1 000,00 4)

750,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Zdjęcia, wycena oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.komornikswarzedz.pl

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński Kancelaria Komornicza w Swarzędzu 62-020 Swarzędz Wrzesińska 9a, tel. tel. 61 855 16 85 fax 61 817 22 27 e-mail poznan.sliwinski@komornik.pl, www.komornik.swarzedz@gmail.com

Link do lokalizacji: http://www.komornikswarzedz.pl/km-401315/

Numer oferty: L/15/R/09/15
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne