Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek  na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.12.2014 roku o 10:30:00 w 27-200 STARACHOWICE ul. ŻYTNIA  odbędzie się licytacja  ruchomości. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

l.p.

opis ruchomości

wartość

ilość

cena wywołania

1.

PEUGEOT G PARTNER XT Rok produkcji: 2003 Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, kolor zielony

10.000,00 zł

1,00

 7.500,00 zł

 

 

 

RAZEM:

 7.500,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1

tel. (32) 7690825 7336225-27

konto: ING Bank Śląski S. A. 63105013861000002225250857

www.komornik.slask.pl 

Numer oferty: L/58/R/11/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 7.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu