Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-08-2014r. o godz. 12:00 w miejscowości Strachocin 50 [73-110] na terenie firmy "Holowanie Radek" odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości  dłużnika i składających się z :

__________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                                         Ilość           Wartość szacunkowa       Cena  wywołania

__________________________________________________________________________________________

1.      SCANIA R 380 E3 18.6t wersja R 380 LA 4x2 HEBHigh.

         rok prod. 2006                                                        1 [szt.]   63 222,00 zł              47 416,50 zł    

        

2.      Naczepa SCHMITZ SCS 24 35.0t wersja 13.62EB nr

         rok prod. 2006                                                       1 [szt.]     30 381,00 zł             22 785,75 zł

        

3.      Naczepa SCHMITZ SCS 24 35.0t wersja 13.62 EB

        rok prod. 2006                                                       1 [szt.]       31 488,00 zł              23 616,00 zł

        

___________________________________________________________________________________________

   kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji Strachocin 50, Holowanie RADEK w godz .od 11:00 do 11:45 wyłącznie po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika pod nr tel. (091) 576 00 30 (091) 577 29 83.

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

Pełne informacje o ruchomościach dostępne w operacie szacunkowym - do wglądu w kancelarii komornika.

DANE TECHNICZNE ZAWARTE W OPERACIE SZACUNKOWYM, MIN:

1. ciągnik samochodowy, data pierwszej rej. 2006-06-23, data ważności badania technicznego : 05-06-2015, wskazanie drogomierza: 1.004.463km, kolor czerwony, zawieszenie osi: poduszki, moc silnika: 381KM, NORMA SPALIN E3, klimatyzacja automatyczna, ogumienie: przednie : zużycie 75%, tynle : 40%, pojazd w eksploatacji, stan pojazdu adekwatny do wieku oraz przebiegu, 

2. Naczepa z opończą typu kurtyna, data I rej. 23-06-2006r, data ważności badania technicznego: 20-06-2015, długość: 13620mm, ABS, dach suwany, drzwi tylne dwuskrzydłowe o pełnej wysokości, opończa z niezaleznie przesuwanymi bokami, osie bezobsługowe SAF, regul wysokość położenia platformy z funkcją Auto-Rest, zawieszenie pnaumatyczne, zużycie ogimienia: : I. 70%, II. 60%, III. 80%.  pojazd w eksploatacji, stan adekwatny do wieku. 

3. Naczepa skrzyniowa z opończa typu kurtyna, data I rej. 23-06-2006r, data ważności badania technicznego: 20-06-2015r, długość: 13620mm, ABS, dach suwany SCHMITZ, drzwi tylne dwuskrzydłowe o pełnej wysokości, opończa z niezaleznie przesuwanymi bokami, osie bezobsługowe SAF, regul wysokość położenia platformy z funkcją Auto-Rest, zawieszenie pnaumatyczne, zużycie ogumienia: : I. 70%, II. 50%, III. 70%.  pojazd w eksploatacji, stan adekwatny do wieku.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim

Mateusz Kowalski

Kancelaria Komornicza w Pyrzycach

74-200 Pyrzyce Szczecińska 29

Kancelaria Komornicza

tel. 915760030  915772983  e-mail: kancelaria@komornikpyrzyce.pl

  

Numer oferty: L/7/R/08/14
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu