Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  30-09-2014r. o godz. 13:00 w miejscowości Strachocin 50 [73-110] na terenie firmy "Holowanie Radek" odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

_________________________________________________________________________________________

Lp.    Nazwa ruchomości                                           Ilość           Wartość szacunkowa       Cena wywołania

_________________________________________________________________________________________

1.      SAMOCHÓD OSOBOWY AUDI A6

         AVANT 2.0 KAT ROK  PROD.

         2002 KOLOR: CZARNY                                  1 [szt.]                  9 102,00zł                    6 826,50zł           

________________________________________________________________________________________

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

 Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji Holowanie RADEK Strachocin 50 w godz.od 11:00 do 11:45 wyłącznie po uprzednim kontakcie z kancelarią komornika pod nr tel. (091) 576 00 30 (091) 577 29 83.Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

             W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

             Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Pełne informacje o ruchomościach dostępne w operacie szacunkowym - do wglądu w kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim

Mateusz Kowalski

Kancelaria Komornicza w Pyrzycach

74-200 Pyrzyce Szczecińska 29

Kancelaria Komornicza

tel. 915760030  915772983  e-mail: kancelaria@komornikpyrzyce.pl

www.komornikpyrzyce.pl

Numer oferty: L/6/R/08/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 6.826,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu