Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpień 2015 roku o godz. 10:00 pod adresem: 39-218 STRASZĘCIN, odbędzie się druga licytacja ruchomości

Przedmiotem   licytacji  jest samochód  osobowy  Chrysler Voyager r. prod. 2002. Cena oszacowania – 7.700,00 zł. Cena wywołania – 3850,00 zł. 

Ceną wywoławcza ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

Nabywca obowiązany jest zapłacie cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być łuszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji od godz. 09:45 pod adresem: 39-218 STRASZĘCIN, STRASZĘCIN 295 M.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk ,Kancelaria Komornicza w Dębicy Kancelaria Komornicza 39-200 DĘBICA, ul. Konarskiego 32 B tel.: 14 68.1.-43-S4, fax: 14 681-43*54, www.komornik-debica.pi, email: debica@komornik.pl

Numer oferty: L/2/R/08/15
Region: podkarpackie
Cena: 3.850,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu