Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2015r. o godz. 09:00 w lokalu: 86-100 Świecie, ul. Długa, Głogówko Królewskie odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

l. Wibroprasa krocząca HENITH KNAUER F-104 z dwiema formami HL18 i HL23 1 [szt.]

10 000,00 **)

7 500,00

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy 'Szacowania. Rękojmie złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się: pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji  co do zapłaty ceny. traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^ kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk ul. Kopernika 5/1, 86-100 Świecie tel.: 52 3312665 fax.: 52 3312665  mail:  swiecie.pawelczyk@komornik.pl

Numer oferty: L/20/R/06/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 7.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Maszyny i urządzenia