Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art. 867 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02.10.2014 roku o godz.  09:00:00 w Świerklaniec, ul.Ostrożnica  odbędzie się licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:  peugeot partner, rok produkcji 2006. Wartość – 8.000,00 zł; cena dodatkowa – 6 000,00 zł

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek - Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach 42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1  (32) 7690825 7336225-27            

Numer oferty: L/11/R/09/14
Region: śląskie
Cena: 6.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu