Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art. 875 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25.08.2014 roku o 09;00:00 w Świerklaniec ul. Ostrożnica odbędzie się licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: 

i.

CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.5 TD rok produkcji: 1996; rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

8.000,00 zf

1,00

4.000,00 zl

3.

VOLKSWAGEN LT 35 2.8 TDI rok produkcji: 2003; rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

15.000,00 zl

1,00

7.500,00 zł

                                                                                     RAZEM:                                                11.500,00 zl**

 

Ruchomości można oglądać w miejscu licytacji przed rozpoczęciem przetargu. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić wadium w wysokości 10% wartości ruchomości gotówką przed rozpoczęciem przetargu.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek, ul.Krakowska 16/1, 42-400 Tarnowskie Góry.

 

Numer oferty: L/2/R/08/14
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu