Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   dla Łodzi-Śródmieścia   w   Łodzi   Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu  27-06-2014 r. o godz. 13:00 pod adresem: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Starowiejska odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY CITROEN JUMPER 2.2 HDI ROK PROD. 2003

.

1 [szt.]

15 000,00    zł 

11 250,00 zł

2

SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT PARTNER ROK PROD.  2007 KOLOR: SZARY / SREBRNY.

1 [szt.]

13 000,00    zł 

9 750,00 zł

3

MOTOCYKL HARLEY DAVIDSON FLSTC HERITAGE SO FTAIL CLASSIC ROK PROD. 2009 .

1 [szt.]

35 000,00    zł 

26 250,00 zł

  

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski,

90-436 Łódź, al. kościuszki 89 3

telefon: 042 6366564

www: jaroslaw-kluczkowski.izbalodzka.pl

email: lodz1@komornik.pl  

Numer oferty: L/18/R/05/14
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu