Opis

 Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym w Zgorzelcu Konrad Buksa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-03-2014r. o godz. 9:00 w Trzebnicy przy ul. Daszyńskiego  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc  druga  licytacja  ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

telewizor Panasonic  

1 [szt.]

50,00    **) 

25,00

2

Kanapa zielona duża  

1 [szt.]

100,00    **) 

50,00

3

Kanapa mała zielona  

1 [szt.]

75,00    **) 

37,50

4

Ława  

1 [szt.]

50,00    **) 

25,00

5

Stolik ze szklanym blatem  

1 [szt.]

50,00    **) 

25,00

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

 Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo  jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym,   chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).  

  Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.

 

Podstawa: obwieszczenie ul. Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec, tel.: 075 7713615; tel. 728-967-861

mail;: komornik1zgorzelec@wp.pl

Numer oferty: L/11/N/02/14
Region: dolnośląskie
Cena: 162,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne