Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojlyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-06-2014r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie Rafała Wojtyna, al. Solidarności 155/1 1, 00-877 Warszawa odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpe pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości                                                                            Ilość               Wartość szacunkowa         Cena wywołania

1. pierścionek koloru złotego z 5 kamieniami

1 |szt.|

500,00 *)

375,00

2. pierścionek koloru złotego z czarnym oczkiem

1 szt.l

400,00 *)

300,00

3. pierścionek koloru złotego

 

 

 

 

1 szt.l

400,00 *)

300,00

4. pierścionek koloru złotego z kwadratem i

 

 

 

oczkiem

1 szt.l

400,00 *)

300,00

5. pierścionek koloru złotego w kształcie obrączki

 

 

 

z oczkiem

1 szt.l

400,00 *)

300,00

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Numer oferty: L/3/R/06/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Inne