Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 -06-2014r. o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie Rafała Wojtyna, al. Solidarności 155/11, 00-877 Warszawaodbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1.     Samochód osobowy mazda 626     - wartość szacunkowa: 8000,00 zł; cena wywołania: 6 000,00 zł

2.     Samochód ciężarowy mercedes-benz sprinter r. produkcji 2002r -  cena szacunkowa 12 000,00 zł; cena        wywołania: 9 0000,00 zł. 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nic wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867- kpc).

U W AC A:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Rafał Wojtyna

Kancelaria Komornicza Al.Solidarności 155/11,00-877 Warszawa tel. 22 6310833,35 fax 22 6310834

Numer oferty: L/4/R/06/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu