Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-11-2014 r. o godz. 11:00 w lokalu: 02-811 Warszawa, Ul. Pustułeczki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

Lp.

I

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość

szacunkowa

Cena

wywołania

SAMOCHÓD OSOBOWY KIA CEE'D ROK PROD. 2007

KOLOR: BEŻOWY / KREMOWY

i [szt.]

15 000,00 zł

11 250,00 zł

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej zc sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867^ kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo

poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867^

kpc).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rcw.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Lodzi-Śródmieścia w Lodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Lodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. 2)6366564, fax. (42)6366521 e-mail: lodzl@komornik.pl

Numer oferty: L/25/R/10/14
Region: mazowieckie
Cena: 11.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu