Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Krótka, 08-410 Wola Rębkowska, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości składających się z: 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

samochód Audi A4, rok prod.2006,

1

30 000,00 zł**

15 000,00 zł

*) cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska Kancelaria Komornicza, Kozia 3, Łuków, 21-400 Łuków tel. (25) 798 77 33 / fax. (25) 798 77 33.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240034

 

Numer oferty: L/3/R/08/15
Region: mazowieckie
Cena: 15.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Środki transportu