Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-07-2017r o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul.Leśna 4 w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonych: 42-400 Zawiercie, ul.Długa. Nieruchomość stanowi prawo własności gruntu działek oznaczonych nr ewid.1/11,2/1,2/4,2/12, 2/13,2/10,2/11,2/14, 2/15 oraz działki o nr ewid 2/2 o łącznej powierzchni 5 250 m2 , zabudowanych budynkiem usługowym sali bankietowej z częścią noclegową oraz budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Suma oszacowania wynosi 2 984 000,00zl + podatek Vat 23% naliczony od części nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym . Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 989 333,33zł + podatek Vat 23% naliczony od części nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym .

Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym dożywotniej służebności osobistej. Wartość ograniczonego prawa rzeczowego dożywotniej służebności osobistej wynosi 460 000,00zł i została uwzględniona w sumie oszacowania .

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 298 400,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację to jest w dniu 25-07-2017r przelewem na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Zawierciu.

 

Nieruchomość można oglądać od godziny 10:00 do godziny 12:00 na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie ICo 487/15 .

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.

Numer oferty: L/47/N/05/17
Region: śląskie
Cena: 1.989.333,33 zł