PKO Bank Polski SA

Kiedy został założony PKO Bank Polski SA?

PKO Bank Polski SA został założony w 1919 roku jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1949 roku Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.  W 1991 w statucie nadanym Bankowi przez Radę Ministrów oficjalnie pojawiła się nazwa Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy, w skrócie PKO BP. W 2000 roku Bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO Bank Polski Spółka Akcyjna.

 

Jak wielu klientów ma PKO Bank Polski SA?

PKO Bank Polski SA obsługuje ponad 6,85 mln rachunków bieżących oraz ponad 9,2 mln klientów (indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorst, korporacyjnych i instytucjonalnych).

 

Ilu klientów internetowych posiada PKO Bank Polski SA?

Około 7,8 mln klientów korzysta z usług internetowych Grupy.

 

Ile oddziałów posiada PKO Bank Polski SA?

PKO Bank Polski SA ma 1238 oddziałów.

 

Ilu osób pracuje w PKO Banku Polskim SA?

W PKO Banku Polskim SA pracuje około 25.400 osób.

 

Jaki jest rating Banku?

PKO Bank Polski SA jest oceniany przez międzynarodowa agencję ratingowa: Moody’s Investors Services. O tym, jak PKO Bank Polski SA jest oceniany można przeczytać tutaj.

 

Kiedy PKO Bank Polski SA organizuje roadshow-y?

PKO Bank Polski SA przeprowadza roadshow-y kilka razy w roku, po publikacji raportów finansowych.

 

Kto organizuje roadshowy Banku?

Nasze roadshowy organizowane są przez domy maklerskie, których analitycy dokonują oceny PKO Bank Polski SA. PKO Bank Polski SA wybiera organizatorów w oparciu o wewnętrzny system oceniania, który obejmuje takie czynniki, jak:
• wiedza analityka i pokrywanie PKO Banku Polskiego SA
• kontakt z firmy z inwestorami
• sposób planowania roadshow przez tę firmę.

Akcje PKO Banku Polskiego SA
Obszar działania
Informacje finansowe
Zasady zarządzania ryzykiem
Adekwatność kapitałowa
Ład korporacyjny
Odpowiedzialność społeczna
Serwis inwestora
Drukuj