Komisja Nadzoru Finansowegohttps://www.knf.gov.pl/
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawiehttp://www.gpw.pl/
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowychhttp://www.seg.org.pl/
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SAhttp://www.kdpw.pl/pl/Strony/Home.aspx
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnychhttp://www.sii.org.pl/
InfoStrefa SAhttp://www.gpwinfostrefa.pl
Sejm Rzeczypospolitej Polskiejhttp://www.sejm.gov.pl/
Ministerstwo Finansówhttp://www.mf.gov.pl/pl/ministerstwo-finansow
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)http://www.esma.europa.eu/
Międzynarodowe Standardy Rachunkowościhttps://ec.europa.eu/info/law_en
Bank Światowyhttp://www.worldbank.org
Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowościhttp://www.ifrs.org/
Strona o Międzynarodowych Standardach Rachunkowościhttp://www.iasplus.com

 

Drukuj