EMISJA OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH OP0922

Podstawowe informacje o Emisji

Emisja obligacji podporządkowanych PKO Banku Polskiego SA serii OP0922 została przeprowadzona na następujących warunkach:

  • kwota emisji: 1.600.700.000 PLN,
  • waluta emisji: PLN,
  • data emisji: 14 września 2012 r.,
  • zapadalność: 14 września 2022 r., z jednorazową opcją wykupu przez emitenta w dniu 14 września 2017 r.,
  • środki pozyskane w drodze emisji są przeznaczone na podwyższenie funduszy uzupełniających PKO Banku Polskiego na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit b Prawa Bankowego,
  • oprocentowanie: obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M, powiększonej o marżę równą 164 p.b. p.a.,
  • okresy odsetkowe: 6 miesięcy,
  • nominał jednej obligacji: 100.000 PLN,
  • rodzaj emisji: emisja niepubliczna, zarejestrowana w KDPW. Obligacje notowane na rynku Catalyst
  • Kod ISIN: PLPKO0000081

O podjęciu uchwały wyrażającej zgodę na Emisję Zarząd Banku informował raportem bieżącym nr 54/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. Szczegóły Emisji zostały przedstawione przez Zarząd Banku w raporcie bieżącym nr 69/2012 z dnia 14 września 2012 r.

PROGRAM EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI WŁASNYCH PKO BANKU POLSKIEGO SA
PROGRAM EMTN
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj