REGULAMIN ZARZĄDU

POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Uchwalony:

Uchwałą nr 440/C/2016 Zarządu z dnia 13 września 2016 r.

Zatwierdzony:

Uchwałą nr 86/2016 Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2016 r.

Postanowienia ogólne
Podział kompetencji pomiędzy Zarząd i Członków Zarządu
Tryb pracy Zarządu
Uchwały Zarządu
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj