REGULAMIN ZARZĄDU

POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Uchwalony:

Uchwałą nr 185/C/2016 Zarządu z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony:

Uchwałą nr 45/2016 Rady Nadzorczej z dnia 4 maja 2016 r.

Postanowienia ogólne
Podział kompetencji pomiędzy Zarząd i Członków Zarządu
Tryb pracy Zarządu
Uchwały Zarządu
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj