Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Polskim SA reguły dotyczącej zmieniania firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku:

 

Zgodnie z treścią uchwały Rady Nadzorczej Banku w sprawie zasad wyboru firmy audytorskiej PKO Bank Polski SA stosuje następującą regułę:

  1. Maksymalny okres nieprzerwanej współpracy z firmą audytorską wynosi 5 lat.
  2. Umowę na badanie i przegląd sprawozdań finansowych zawiera się maksymalnie na okres 3 lat.
  3. Firma audytorska może ponownie wykonywać czynności badania i przeglądu sprawozdań finansowych po upływie co najmniej 4 lat od zakończenia poprzedniego badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku.

 

Drukuj