2007-12-24 13:28

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., przyznał Bankowi nagrodę „Bank przyjazny promujący rozwój przedsiębiorczości w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw za pomocą środków unijnych