2006-10-31 11:55

W X jubileuszowej edycji konkursu EUROPRODUKT nasz banku otrzymał dwie statuetki w kategorii Usługa - za Szybki Limit Kredytowy dla firm oraz za elektroniczną portmonetkę.

Krystyna Kulma-Jaczewska z Departamentu Małych i Średnich Firm odebrała nagrodę za Szybki Limit Kredytowy dla Firm

Ogólnopolski konkurs EUROPRODUKT promuje firmy, produkty i usługi, spełniające oczekiwania rynku europejskiego i światowego, zasługujące na miano najlepszych. Program wyróżnia też najciekawsze projekty i działania, realizowane przez organizacje i samorządy, tworzące sprzyjające warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Do powstania konkursu EUROPRODUKT i jego wciąż rosnącej popularności przyczyniło się wiele instytucji i osób. Stała współpraca z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów RP, Ministerstwem Gospodarki, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz patronami medialnymi przełożyła się na wyłonienie grona ponad 230 przedsiębiorstw, które z powodzeniem funkcjonują zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.