2005-10-17 16:19
  • Ponad 1,1 mln klientów korzysta z oferty PKO Inteligo
  • Wysoka wydajność serwisu PKO Inteligo
  • Kilkukrotny wzrost liczby dokonywanych transakcji

Multimedialna kampania wizerunkowo-produktowa wystartowała 1 października z hasłem „Elektroniczny do potęgi ENTER”. Jej celem jest przekazanie faktu zdobycia w br. przez PKO BP pozycji lidera bankowości elektronicznej w Polsce. Jest to pierwsza kampania, która na tak zakrojoną skalę komunikuje usługi bankowości elektronicznej PKO Inteligo – dostęp za pośrednictwem internetu i telefonu do tradycyjnego rachunku i wirtualne konto Inteligo. Grupę docelową tworzą przede wszystkim osoby młode i w średnim wieku, aktywne, otwarte na nowości. Prowadzona właśnie kampania odzwierciedla cel, jaki chcemy osiągnąć. Zależy nam na zakomunikowaniu, że PKO Bank Polski to instytucja wprowadzająca innowacyjne rozwiązania. Przez obecną kampanię kreujemy wizerunek banku jako lidera bankowości elektronicznej. Liczymy, że oryginalna koncepcja polegająca na wykorzystaniu wyłącznie wirtualnych bohaterów, zapadnie pozytywnie w pamięci wielu osobom, w tym przyszłym klientom naszego banku. Zaufało nam ponad 1,1 mln klientów. Mamy ambicje, aby do końca przyszłego roku z usług bankowości elektronicznej korzystało 2 mln klientów. – podkreśla Jacek Obłękowski Członek Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący obszar rynku detalicznego. Wdrożona w listopadzie ub.r. bankowość elektroniczna PKO Inteligo, umożliwiła posiadaczom tradycyjnych rachunków w PKO Banku Polskim samodzielne wykonywanie wielu operacji. Z usługi mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe z grupy Superkotno (ok. 5,4 mln) oraz małe i średnie firmy mające otwarte rachunki typu Partner, wspólnoty mieszkaniowe (łącznie ok. 400 tys.). Elementem programu PKO Inteligo jest również konto Inteligo, jako rozwiązanie dla klientów, którzy preferują wyłącznie bankowość elektroniczną. W ciągu niecałego roku, od momentu zaoferowania dostępu do tradycyjnych rachunków za pośrednictwem Internetu i telefonu skorzystało z tej możliwości 660 tys. klientów. Oznacza to, że z usługą tą objęto już 11 proc. posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i aż 24 proc. posiadaczy rachunków Partner z sektora MSP. Łącznie z bankowości elektronicznej PKO Inteligo korzysta 1,11 mln klientów (wirtualne konto Inteligo posiada ponad 450 tys. klientów). Dwukrotny wzrost liczby klientów PKO Inteligo Dane statystyczne pokazują, że liczba klientów decydujących się na korzystanie z internetowego i telefonicznego dostępu do tradycyjnego rachunku oraz wirtualnych kont Inteligo w ostatnich trzech kwartałach wzrosła dwukrotnie.

Codziennie blisko 3 tys. osób decyduje się na skorzystanie z oferty banku podpisując umowę o korzystanie z internetowego i telefonicznego dostępu do rachunku tradycyjnego. Rekord został pobity w ciągu ostatnich dni, kiedy liczba podpisywanych umów wzrosła do blisko 4 tys. dziennie. Wysoka wydajność serwisu PKO Inteligo Mulitikanałowa platforma PKO Inteligo w okresach największej aktywności klientów obsługuje prawie 5000 równocześnie zalogowanych klientów z grupy Superkonto, rachunków typu Partner, wspólnot mieszkaniowych oraz internetowego konta Inteligo. Łącznie już blisko 9,7 mln razy miesięcznie klienci logują się do serwisu PKO Inteligo. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszy się korzystanie z serwisu przez Internet. Część klientów preferuje również korzystanie z telefonicznego dostępu do swojego rachunku. W porównaniu do grudnia 2004 r. liczba logowań wzrosła ponad pięciokrotnie. Średnio dziennie liczba logowań do serwisu wynosi już 323 tys., a zdarzają się dni, kiedy liczba logowań przekracza 430 tys. Przeciętnie klient PKO BP loguje się do swojego rachunku tradycyjnego 8-9 razy miesięcznie i wykonuje w tym okresie średnio 3-4 operacje. Średnio codziennie klienci dokonują ok. 116 tys. operacji realizując bezpłatne przelewy, zakładając lokaty czy zlecenia stałe. Z dnia na dzień liczby te sukcesywnie się zwiększają. Ostatnio odnotowano, że klienci pobili wszelkie dotychczasowe rekordy aktywności w serwisie internetowym, w ciągu jednego dnia wykonali prawie 160 tys. operacji aktywnych. Sukcesywnie wrasta również liczba zakładanych lokat oraz realizowanych zleceń stałych. We wrześniu liczba założonych lokat przez posiadaczy tradycyjnych rachunków przez serwis internetowy wyniosła blisko 5 tys. Natomiast zlecenia stałe ustanowiło ponad 71 tys. osób. Okazuje się również, że ta aktywność użytkowników kont z obu grup: Superkonto i Biznes Partner jest na poziomie klientów korzystających z internetowego rachunku Inteligo. Jest to bardzo dobry wynik, tym bardziej, że posiadacze rachunków Superkonto i typu Biznes Partner nadal mogą realizować swoje zlecenia w placówkach PKO BP. Najbardziej aktywni klienci

Struktura wiekowa klientów PKO Inteligo

Najbardziej aktywną grupą klientów korzystających z usług bankowości elektronicznej PKO Inteligo (dostęp do rachunku tradycyjnego oraz internetowego konta Inteligo) są osoby w wieku od 25 do 29 roku życia, które stanowią blisko 21% klientów korzystających z tej usługi. Bardzo aktywną grupą stanowiącą ponad 28% klientów są osoby w wieku od 30 do 39 lat. Ponad 16% to klienci w wieku między 40 a 49 rokiem życia. Aktywność klientów internetowego konta Inteligo Elementem programu PKO Inteligo jest również internetowe konto Inteligo, jako rozwiązanie dla klientów, którzy preferują wyłącznie bankowość elektroniczną. Usługi w ramach konta Inteligo obejmują m.in. saldo debetowe, kredyt odnawialny, doładowania telefonów komórkowych na karty pre-paidowe wszystkich operatorów, zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, zakup obligacji Skarbu Państwa, zawarcie umowy ubezpieczenia, wykonywanie płatności za zakupy w Internecie bez używania karty płatniczej (serwis „Płacę z Inteligo”), natychmiastowe powiadomienia SMS-em i mail-em (serwis "Płacę SMS-em"), dokonywanie przelewów znając tylko nr telefonu komórkowego odbiorcy („SMS Money”) lub znając tylko numer adresu e-mail odbiorcy („Email Money”) i karta płatnicza Visa Electron. W ramach konta Inteligo możliwe jest również wspieranie programu budowy Polskiego Sztucznego Serca – dotychczas posiadacze konta Inteligo przeznaczyli na ten cel przeszło 1,8 mln zł. Bardzo dużą popularnością wśród klientów internetowego konta Inteligo cieszy się usługa „Płacę z Inteligo”, która polega na pełnej integracji transakcji zakupu w sklepie internetowym z bankową transakcją finansową - pieniądze za zakupiony produkt w sklepie internetowym są przelewane bezpośrednio z konta klienta. Ponadto, wszystkie dane przelewu są wypełniane automatycznie – w ten sposób nie trzeba wpisywać numerów rachunków, nazwy sklepu, itd.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość sprzedaży niemal się podwoiła - z niecałych 1,3 mln zł wzrosła do ponad 2,5 mln zł. W ramach rachunku klienci po każdej dokonanej operacji natychmiast otrzymują potwierdzenie SMS. Liczba takich komunikatów przekracza w tej chwili miesięcznie 2,3 mln zł. Klienci również aktywnie korzystają z możliwości doładowania telefonów pre-paid przez Internet. Średnia miesięczna wartość tych operacji przekroczyła 1 mln zł. Rozwój na masową skalę bankowości elektronicznej w PKO BP wpłynął na poprawienie jakości obsługi klientów preferujących obsługę w sposób tradycyjny w oddziałach banku. Otrzymujemy wiele dobrych opinii o PKO Inteligo od naszych klientów, którzy podkreślają przyjazność serwisu i intuicyjną nawigację. PRZEBIEG KAMPANII PRODUKTOWO - WIZERUNKOWEJ Kampania składa się z dwóch etapów: Etap pierwszy - Jego celem było wzbudzenie zainteresowania i zaintrygowanie odbiorców. W okresie pierwszych dwóch tygodni (od 1 do 12 października) trwania kampanii realizowano tzw. etap teaserowy. Pokazano głównych bohaterów filmów reklamowych bez identyfikacji marki PKO Banku Polskiego. Etap teaserowy kampanii realizowano w Internecie oraz na bilboardach pod hasłem - „Elektroniczny do potęgi ENTER Etap drugi - Na tym etapie kampanii (od 13 października do 13 listopada) doszło do rozwiązania zagadki i zakomunikowania marki PKO Banku Polskiego. Główny przekaz kampanii wzbogacono o hasło: „Lider bankowości elektronicznej w Polsce”. Kampania jest realizowana przez telewizję, prasę, outdoor i internet oraz reklamę w kinie. Jednocześnie w trakcie trwania kampanii jest prowadzona promocja upominkowa dla klientów. Skierowana jest do osób, które w czasie trwania kampanii podpiszą umowę o korzystanie z bankowości elektronicznej PKO Inteligo. Każda z tych osób otrzyma od banku upominek - podkładkę pod mysz z trójwymiarowym kadrem z filmu reklamowego.