2007-02-11 11:35

PKO BP, największy detaliczny bank w Polsce, pełnił rolę głównego mecenasa Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która odbyła się 10 lutego 2007 r. w Teatrze Wielkim. Rafał Juszczak, wiceprezes PKO BP, oraz Marek Goliszewski, prezes Business Center Club – organizatora konkursu – wręczyli Złote Statuetki 15 laureatom. Nagrodę specjalną odebrał Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jose Manuel Barroso. W Gali uczestniczyli przedstawiciele biznesu, świata kultury, polityki, mediów i duchowieństwa – łącznie ponad 2000 osób. Tytuł Lidera Polskiego Biznesu to wyraz uznania dla osiągnięć Państwa firm. Gratuluję, życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że w przyszłym roku będą Państwo odbierać Diamenty – powiedział Rafał Juszczak, wiceprezes PKO BP. W XVI edycji konkursu Złote Statuetki otrzymali: Paweł Szała (AGRO-HANDEL SA), Krzysztof Filipek (AQUA SA), Renata Młynarska-Szafran (BUDVAR CENTRUM SA), Jolanta Zwolińska (DERMIKA Sp. z o.o.), Stanisław Zoń (GEOFIZYKA TORUŃ Sp. z o.o.), Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa), Roman Dubowski (KOMBINAT BUDOWLANY Spółka z o.o.), Andrzej Drosik (NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Polska Sp. z o.o.), Ryszard Szulc (OPAL Ryszard Szulc Wacław Olejniczak Spółka Jawna), Konrad Jaskółka (Polimex - Mostostal SA), Bogdan Górski (Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI Sp. z o.o.), Zbigniew Pucek (Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego Holding SA), Marian Siwon (R & M Industrial Services Polska Sp. z o.o.), Bogusław Miszczuk (SOKOŁÓW SA), Leszek Jurasz (ZETKAMA Fabryka Armatury Przemysłowej SA). Tegoroczną nagrodę specjalną przyznano Jose Manuelowi Barroso, który był honorowym gościem gali. Jest to dowód uznania dla wkładu Przewodniczącego Komisji Europejskiej w budowę zjednoczonej Europy oraz jego zaangażowania na rzecz przyznania Polsce wielomiliardowych kwot w ramach Funduszy Strukturalnych. Nagrody specjalne są przyznawane wybitnym osobistościom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Jej laureatami byli między innymi Margaret Thatcher, Leszek Balcerowicz, Krzysztof Penderecki, Madeleine Albright, Andrzej Wajda i Mikulas Dzurinda. Po raz drugi zostały również wręczone Medale Solidarności Społecznej - nagroda ustanowiona przez BCC i Fundację Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym „Nadzieja”. Uhonorowani zostali Zbigniew Andrzejewski, Prezes Zarządu Commercial Union Polska Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., Józef Wancer, Prezes Zarządu Banku BPH S.A., Marek Kamiński, Dyrektor Biura Finansów Krajowej Izby Gospodarczej. Medalami Solidarności Społecznej są odznaczane osoby szczególnie angażujące się w pomoc potrzebującym, promowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu i budowę solidarnego społeczeństwa. Przewodniczącym kapituły jest ks. bp Piotr Jarecki. PKO Bank Polski został uhoronowany Złotą Statuetką Lidera Polskiego Biznesu w 2002 r. Od tego czasu odebrał cztery Diamenty. Konkurs Lider Polskiego Biznesu jest organizowany przez Business Center Club od 1991r. PKO BP jest głównym mecenasem konkursu. Zdobywcy Złotych Statuetek, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, mogą w następnej edycji konkursu ubiegać się Diament do Złotej Statuetki, wręczany podczas Letniej Wielkiej Gali BCC. W XVI edycji konkursu ocenie poddały się 122 firmy.