2005-04-14 12:52

W 2004 roku PKO BP przyznano liczne nagrody i wyróżnienia, z których najważniejsze to: - Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii „Instytucja finansowa” za wyniki finansowe uzyskane w 2003 roku, plasujące Bank na pozycji lidera w polskim systemie bankowym, a także w uznaniu dla działalności sponsorskiej i charytatywnej oraz dzięki pozytywnym opiniom Państwowej Inspekcji Pracy; - Bankowy Dom Maklerski PKO BP otrzymał dwie nagrody Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych za wprowadzenie na giełdę w 2004 roku największej liczby nowych spółek oraz za największą aktywność w roli animatora na rynku małych spółek; - BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – godło promocyjne w kategorii banków komercyjnych za konsekwentny rozwój metodologii budowania oferty dla małego i średniego biznesu; - ALICJA – nagroda miesięcznika „Twój Styl” za kartę affinity Inteligo Visa Electron z Sercem; - ROCK AWARD 2003 – dwie srebrne nagrody przyznane przez MasterCard International za największe osiągnięcia w rozwoju kart kredytowych i w rozwoju nowych produktów kartowych; - Pracodawca Roku 2003 – nagroda przyznana przez AIESEC Polska; - Bankowy Menedżer roku 2003 – nagroda przyznana prezesowi Zarządu Banku w plebiscycie „Gazety Bankowej”; - MEDAL EUROPEJSKI – tytuł przyznany przez BCC dla usługi „Organizacja emisji obligacji komunalnych”; - wyróżnienie dla Programu Europejskiego w kategorii „najlepszy produkt finansowy roku” w konkursie Portfel 2004 dwutygodnika „BusinessWeek“; - EUROPRODUKT – tytuł przyznany w kategorii „usługa” dla kredytu wielowalutowego i w kategorii „produkt” dla karty Inteligo Visa Elektron z Sercem, Superkredytu, Błękitnej karty kredytowej, partnerskiej karty kredytowej PKO VITAY i zestawu dla organizacji non profit „Wspólny Cel”; - Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, przyznany przez BCC za utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej w kolejnym roku działalności. PKO Bank Polski otrzymał Diament po raz drugi; - I miejsce w rankingu „Gazety Bankowej“ „Najlepsze Banki 2004” w grupie dużych banków – jury doceniło bardzo dobre wyniki finansowe Banku w ostatnich latach, plasujące PKO BP na pozycji niekwestionowanego lidera w sektorze bankowym; - STUDENCKI BANK ROKU – po raz kolejny Bank zwyciężył w kategorii „studencki bank” w plebiscycie na najlepsze produkty dla studentów, organizowanym przez platformę mediową POINT GROUP; - wyróżnienia w IV Olimpiadzie Usług Bankowych, organizowanej przez Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR (finał podczas X Polskiego Forum Kapitałowo-Finansowego TWOJE PIENIĄDZE). Bank otrzymał trzecie miejsce za SUPERKONTO oraz drugie miejsce za konto Inteligo; - NAJLEPSZY BANK – tytuł przyznany w ankiecie czytelniczej „Gazety Prawnej“ – „Najlepsi w 15-leciu 1989–2004”; - Grand Prix za kartę kredytową PKO Visa Elektron STUDENT (pierwsza przezroczysta karta na polskim rynku) oraz tytuł najlepszego bankowego wydawcy kart na targach „Karta 2004”; - nagroda przewodniczącego Rady Wydawców Kart Bankowych za kartę PKO Euro Biznes dla małych i średnich przedsiębiorstw; - MECENAS SPORTU – honorowy tytuł przyznany przez redakcję „Przeglądu Sportowego“ za działania Banku w obszarze sponsoringu sportowego.