2005-01-13 16:54

Tradycyjnie już, podczas uroczystości inauguracji Roku Giełdowego wręczone zostały Byki. Nagrody Prezesa Zarządu GPW wręczane były najlepszym uczestnikom rynku już po raz XIV. Bankowy Dom Maklerski PKO BP nagrodą tą wyróżniony został w dwóch kategoriach: za największą aktywność w roli animatora na rynku małych spółek w 2004 roku oraz - wraz z Millennium Domem Maklerskim S.A. - za wprowadzenie na giełdę największej liczby nowych spółek w 2004 roku. BDM PKO BP przeprowadził w 2004 roku 12 emisji akcji na rynku pierwotnym. W tej rekordowo wysokiej liczbie, udział nowych emisji (debiuty nowych spółek na GPW) sięgnął 8, a aktywność BDM PKO BP była największą spośród wszystkich domów maklerskich działających na polskim rynku kapitałowym. Ponadto, BDM PKO BP był najbardziej aktywnym animatorem na rynku małych spółek - przeprowadził 57,6% transakcji na spółkach spoza indeksów WIG20 i MIDWIG. Po raz pierwszy prezes GPW wręczył nagrodę specjalną. Za wzmacnianie rynku kapitałowego poprzez prowadzenie aktywnej polityki prywatyzacyjnej z wykorzystaniem rynku publicznego w 2004 roku otrzymał ją Jacek Socha, Minister Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że miniony rok był pierwszym od 2000 roku, w którym Skarb Państwa zasilił giełdę akcjami nowych spółek i po trzech latach prób, doprowadził do prywatyzacji PKO Banku Polskiego. Była to największa oferta publiczna w historii polskiego rynku kapitałowego i historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Inauguracja XV Roku Giełdowego była również okazją do podsumowania i oceny minionego roku, przypomnienia najważniejszych wydarzeń na giełdzie oraz omówienia planów i prognoz na nadchodzący rok, wśród których premier Belka zapowiedział, że Rząd będzie dostarczać nowych papierów i będzie prywatyzować przez giełdę, a według zapowiedzi ministra skarbu, co miesiąc będzie nowa publiczna oferta.