2005-02-18 15:13

Po raz trzeci już Gazeta Bankowa rozstrzygnęła konkurs na Najlepszy projekt informatyczny. W tegorocznej edycji konkursu, PKO Bank Polski wyróżniony został w kategorii projektu back office za wdrożenie systemu AlgoSuite, kanadyjskiej firmy Algorithmics. System ten będzie wspierał zarządzanie ryzykiem rynkowym oraz kredytowym. AlgoSuite znacząco poszerzy zakres oraz przyspieszy dokonywanie analiz na potrzeby zarządzania ryzykiem, przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka operacyjnego. Jest to szczególnie ważne w kontekście skali operacji dokonywanych przez PKO BP. Dzięki wdrożeniu systemu AlgoSuite będzie możliwe rozwijanie zaawansowanych metod oceny adekwatności kapitałowej, zgodnych z wymogami Nowej Umowy Kapitałowej oraz nowelizowaną obecnie unijną dyrektywą o adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych. W roku 2004 zakończono instalację systemu, dokonano jego parametryzacji oraz przeprowadzono niezbędne testy. Jeszcze w pierwszym kwartale 2005 r., system zostanie przekazany do użytkowania. Nad implementacją systemu czuwał zespół projektowy, w którego skład wchodzili pracownicy pionów ryzyka i informatyki PKO BP oraz firm Andersen Business Consulting i Ernst & Young. Nie jest to pierwsze wyróżnienie jakie bank otrzymał w konkursie Gazety Bankowej. W pierwszej edycji konkursu na Najlepszy projekt informatyczny, PKO Bank Polski otrzymał wyróżnienie w kategorii Projekt Scentralizowanego Systemu Transakcyjnego za Centralny System Autoryzacji i Rozrachunków CESAR.

Pliki do pobrania