2009-06-26 15:14

W 2008 roku PKO BP odzyskał pozycję lidera bankowości w Polsce. W siódmym rankingu instytucji finansowych „Rzeczpospolitej” nasz bank znalazł się na pierwszym miejscu, Wyprzedzając Bank Pekao SA. Wybierając najlepszy bank, ocenie poddano te instytucje, których aktywa przekraczały 1 mld zł. Wybrane przez jury kryteria to: zmiana portfela kredytów, depozytów, zysk netto, wskaźniki rentowności, liczba prowadzonych rachunków dla firm i klientów indywidualnych, współczynnik wypłacalności oraz relacja kredytów do depozytów. Prezes Jerzy Pruski powiedział „Rzeczpospolitej”: -Silna podstawa kapitałowa, stabilna i konsekwentnie rozwijana baza depozytowa oraz efektywne zarządzanie ryzykiem to trzy solidne fundamenty, na których oparliśmy rozwój PKO BP. Wyniki z 2008 r. udowadniają, że stosując odpowiednie podejście, nawet w trudnych czasach można realizować ambitne cele. W kategorii „Domy maklerskie” trzecie miejsce w rankingu instytucji finansowych zajął Dom Maklerski PKO BP, a w kategorii „Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych” PKO TFI.

Jerzy Pruski