2007-07-27 14:35

Bankier.pl PKO Bank Polski w 2006 r. miał największy spośród banków komercyjnych udział w rynku kredytów unijnych (30 proc.) – wynika z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową pt. „Biznes i ryzyko dla banków w obsłudze funduszy strukturalnych w perspektywie średniookresowej”. Drugą pozycję zajął BZ WBK SA (16 proc.), a trzecią ING BSK SA (10 proc.). Kolejne miejsca przypadły BRE Bank SA, Bank BPH SA, Kredyt Bank SA, BOŚ SA, Pekao SA, Raiffeisen SA, Millennium SA oraz Fortis Bank S.A.